Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùrtvis
Straipsnelis:
Pr. *burv- atstatoma pagal tokius vietovardžius: Burwitte, Borowiten, Borwite. Siejama su lie. bùrtvis, bùrtvos, bùrtvėti, la. bùrvis, bùrve, burvene, burvaine ir kt., reiškiančiais sąvokas, susijusias su burtais ir burtininkavimu.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 267–268
Antraštė:
bùrtvis
Reikšmė:
burtininkas, raganius
Straipsnelis:
žr. burti
Šaltinis:
Мартынов 1983, 48
Antraštė:
bùrtvis
Straipsnelis:
Pr. *burv- atstatoma pagal tokius vietovardžius: Burwitte, Borowiten, Borwite. Siejama su lie. bùrtvis, bùrtvos, bùrtvėti, la. bùrvis, bùrve, burvene, burvaine ir kt., reiškiančiais sąvokas, susijusias su burtais ir burtininkavimu.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 267–268
Antraštė:
bùrtvis
Reikšmė:
колдун, чародей
Straipsnelis:
[Aiškinant baltų ir slavų leksikos skirtumus aptariamos baltų-slavų-iranėnų kalbų paralelės, kad būtų atkurta substratinė (prabaltiška pagal kilmę) praslavų leksika.] Su lie. bùrtvis ʻколдун, чародейʼ (< bùrti) gretintinas prasl. bъrtviti ʻговорить неясно, неразборчивоʼ < prasl. *bъrtviti ʻколдовать, ворожитьʼ. Lie. bùrti yra kilęs iš *bùrti ʻделать нарезы, насечкиʼ (plg. lie. bùrtas ir prasl. bъrtь ʻбортьʼ). Prasl. bъrtviti turi absoliutųjį sinonimą gatati (plg. s. r. гатати ʻговорить неясноʼ, sr.-kr. гáтати ʻворожить, колдоватьʼ). Prasl. gatati neturi baltiškų paralelių, bet turi tikslų atitikmenį su s. iranėnų gāδā ʻрелигиозный гимн ʼ ir kt. Todėl prasl. gatati priklauso iranietiškajam sluoksniui, o bъrtviti – baltiškajam.
Šaltinis:
Мартынов 1980 (1981), 20—21

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas