Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
burvalkas
Reikšmė:
priemiestis
Straipsnelis:
Pr. burwalkan ‘kiemas’, ‘sodyba’ siejamas su lie. burvalkas ‘priemiestis’ ir laikomas skoliniu iš prūsų kalbos. O prūsiškas žodis taip pat neabejotinas skolinys. Tačiau fonetinių pavidalų keistumas ir sudėtingi jo istoriniai keliai šio arealo kalbose (plg. vok. Vorwerk > le. folwark > br. хваливарак > lie. palìvarkas, palivárkas) dar neleidžia tikrai nustatyti artimiausio šaltinio.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 268–269

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas