Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
buvinė́ti
Reikšmė:
tai čia, tai ten užtrukti valandėlei
Straipsnelis:
buwinanti (taisytina į buwinayti) 59₈ ‘gyvenkite’ : lie. buvinė́ti ‘tai čia, tai ten užtrukti valandėlei’; giminiškas su būton.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 192
Antraštė:
buvinė́ti
Reikšmė:
vienur, kitur pabūti, pagyventi
Straipsnelis:
Pr. buwinanti ‘gyventi’ tiksliai atitinka lie. buvinė́ti ‘vienur, kitur pabūti, pagyventi’, taip pat būvė́ti, bùvinti, bū̃vis, buvimas, buvyklà, buvei̇̃nė ir pan. (la. būvinât ‘statyti’ prie jų nepriskiriamas). Saussure MSL VII, 1892, 82 siūlė pr. buwinaiti gretinti su lie. bõvytis. Tačiau tai klaidinga, nes lie. bõvyti(s) yra skolinys iš slavų, plg. br. бавiць, le. bawić ir pan. Tačiau, nors ir netiesiogiai, Sosiūras buvo teisus, kad sl. *baviti iš tiesų turi bendro su pr. buwinaiti ir lie. buvinė́ti. Būtent v. refl. turi artimesnes reikšmes, plg. r. бáвиться, ukr. бáвiцца; s.-kr. ба̏вити се ‘užtrukti’, r. tarm. бáвиться ‘gaišti’ ir t. t.; le. bawić ‘būti’, ‘likti’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 277–278

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas