Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùvo
Straipsnelis:
TveH. […] Vardažodinė tikriausiai gr. φυή ‘augimas, buvimas’ iš *bhuh₁áh₂ priklauso šakniai *bhu̯ah₁- ‘augti, tapti’ (-a- ir VS II dėl s. lo. fuat, lie. bùvo iš šaknies aoristo inj. bhuáh₁-t, / h₁/ dėl gr. ἔφῡν).
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 162
Antraštė:
bùvo
Straipsnelis:
Nustatomas tem. šakn.-prez. *néu̯(H)-o/e- ir kauzat. *nou̯[H]-ei̯e-ti buvimas šalia atem. šakn.-aor. [(é)neu̯(H)t] yra pakankamai paremtas paralelių. Plg. […]⁶¹ [⁶¹Plg. taip pat *bheu̯h₂- ‘tapti, kažkuo pasidaryti’ : prez. *bhéu̯h₂-e-toi̯ (ved. bhávati […]) greta aor. *(é)bhu̯eh₂-t (s. lo. fuat, lie. bùvo […]). […]].
Šaltinis:
García-Ramón 1993 (1994) 58

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas