Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
by, bi
Straipsnelis:
Lietuvių tarmėse vartojami samplaikiniai bendrumo įvardžiai su by, bi. Dėl by ir bi kilmės yra dvi nuomonės: vieni tyrinėtojai juos laiko slavizmais, plg.: le. by ‘dass, damit’ [Fraenkel LEW 42; Zinekvičius Lietuvių dialektologija, 1966, 436], kiti – optatyvo *bī reliktais [Kazlauskas, Lietuvių kalbos istorinė gramatika, 1968, 396]. Įtikinamesnė atrodo pirmoji nuomonė.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 226

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas