Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
býlė
Reikšmė:
kirvis
Straipsnelis:
Pr. bile ‘kirvis’, kaip ir lie. býlė (LKŽ I 818), yra pasiskolinti iš v. v. ž. bîle ‘kirvis’; plg. v. Beil.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 222
Antraštė:
býlė
Reikšmė:
kirvis
Straipsnelis:
bile (bīle) E 533 ‘kirvis’, byla (bīla) Gr. 76 ‘kirvis’; kaip ir lie. býlė, [kilęs] iš v. v. a. bīle.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 187

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas