Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
býskupas
Reikšmė:
vyskupas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas býskupas ‘vyskupas’ < iš br. бискупъ (быскупъ), o ne tik iš le. biskup, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas