Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
býzinti
Reikšmė:
biz biz šaukti, kai karvės pradeda zylioti
Straipsnelis:
E. Fraenkelis savo žodyne (LEW 45) lie. býzinti ‘biz biz sakyti, kai karvės pradeda zylioti; biz-biz sagen, wenn das Rindwieh biest, zu laufen anfängt’ laiko onomatopėjinės kilmės, pasidarytu be jokios vok. kalbos įtakos. La. bizinât ‘bėgioti, lakstyti, zylioti, umherlaufen, zum Biesen, Laufen bringen’, E. Fraenkelis pateikia Sehwerso nuomonę, esą kilęs iš v. ž. bisen. Nėra jokio reikalo skirtingai aiškinti ir fonetiškai, ir turiniu sutampančius lie., la. žodžius. La. bizinât taip pat gali būti onomatopėjinės kilmės.
Šaltinis:
Rūķe-Draviņa 1957, 60

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas