Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
capnóti
Straipsnelis:
Lie. capnóti, cãpnyti, capė́ti, la. capât : cãpât ‘chodić (nieporadnie)’, capstît ‘gaudyti, čiupti’, to paties tipo kaip sl. *capnoti ‘čiupti; braidyti’ (plg. le. capnąć ‘sučiupti’, r. цáпнуть ‘sugriebti, sučiupti’).
Šaltinis:
SłPr II, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas