Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
cikúoti, ciktuoti
Reikšmė:
tarti c, dz vietoje t, d
Straipsnelis:
Lie. cikúoti : ciktúoti plg. sl. *cikati ‘cypti, švilpti’ : slov. cíkati ‘cypti’, le. cykać ‘ciksėti, tiksėti (laikrodžiui)’, r. цыкать ‘zyzti, šnypšti’. Tai pamėgdžiojamosios kilmės ištiktukiniai veiksmažodžiai. Slavų k. kilę iš ištiktukų: le. cyk-cyk!, ukr. dial. ци́ки́-ци́ки́ ir pan., o lie. – lie. ci! cy! cỹcỹ! ir pan. (pamėgdžiojančių garsus, panašius į pelės cypimą).
Šaltinis:
SłPr II, 89

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas