Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
cinas
Reikšmė:
alavas
Straipsnelis:
Lie. cinas, s.-kr., č. cin, le. cyna, < v.a. Zinn = s. isl.; s. ang. tin, ir t. t., bendras germ., etimologija neaiški.
Šaltinis:
Buck 1949, 615
Antraštė:
cinas
Reikšmė:
plikė
Straipsnelis:
žr. cinorius
Šaltinis:
Žukaitė 1980, 71

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas