Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
cvìkis
Reikšmė:
volė, statinės kamštis
Straipsnelis:
[Germanizmai] svìkis ‘volė, statinės kamštis’ […], cvìkis ‘t. p.’ […], čvìkis ‘t. p.’ […], plg. v.v.ž. swich (Sehwers, Spr. Unt. 128) ir r.pr.v. [turbūt Pr.v.a.] zwicke (Alminauskis DLL). Plačiau žr. svìkis
Šaltinis:
Čepienė 1996, 158
Antraštė:
čvìkis
Reikšmė:
volė, statinės kamštis
Straipsnelis:
žr. cvikis
Šaltinis:
Čepienė 1996, 158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas