Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dė́bčioti
Straipsnelis:
Pr. debica ‘didelis’ siejamas su bl.-sl. dubletu *deb- / *dep-. (Karaliūnas, DBal 1970, 241–247 nurodo paraleles su bulg. и́здебел ‘iš gilumos’ ir lie. duobė̃, dúoba, la. dúobe. Šaknis gretinama su slavų duomenimis: r. дебелый, дебёлый ‘storas’, ‘stiprus’ ir pan., дебель ‘storis’, s.-kr. дебéльāк, slov. debeléti, bulg. дебелéя, r. дебелéть ir kt., taip pat su lie. dė̃binti, dė̃blinti, dė́bsėti, dėbsóti, dė́bčioti, dė́ba, dė́bla, debèkyti, debèkinti ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 310–313

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas