Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dėdė, dėdis
Straipsnelis:
Lie. dėdė, dėdis, gr. τήθη ‘senelė’ (*θη-θη), τηθίς-ίδος ‘teta’, vok. dial. deite, teite, šv. däddi ‘senolis, tėvas’, plg. su la. dèds ‘senas žmogus’, dẽds ‘baubas, baidyklė’ (: dẽdêt dẽdu dẽdēju ‘silpti, prarasti jėgas’), kuris yra tikslus atliepinys šalia sl. *dědъ ‘senas žmogus, turintis autoritetą; avus, senelis’: slov. dèd déda ‘avus; protėvis, senolis’, le. dziad ‘senis, senelis, senolis’, nuo XVI a. ‘senas elgeta’, s. bažn. sl. дѣдъ, -да ‘protėvis, protoplasta’, s. r. дѣдъ, -да ‘avus’, r. дед, -да ‘avus, senelis; protėvis, senolis’. Šie žodžiai dažnai turi ir kitų reikšmių: 1. žymi įvairius buities daiktus; 2. žymi įvairius augalus. Visi šie žodžiai tęsia to paties tipo ide. *dhēdh(ē), reiškiantį giminės seną narį. To paties tipo yra ir turkų osmanų dädä ‘senelis, tėvelis’.
Šaltinis:
SłPr III, 122

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas