Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dė̃diškas
Straipsnelis:
Lie. dė̃diškas – tikslus atliepinys šalia sl. vak. *dědьskъ ‘būdingas seneliui, senoliui, protėviui’: č. ret. dědsky ‘senatviškas, pasenęs’, s.-kr. psn. djȅdskī ‘senelio, dėdės, protėvio, pirmtako’. Tai būdvardžiai iš sl. *dědъ su priesaga *-ьskъ.
Šaltinis:
SłPr III, 125

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas