Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dėjinga
Reikšmė:
dėsli
Straipsnelis:
Lie. dėjinga ‘dėsli’ < la. dējīga: dējinga visztadéjiga vista… (skolinant la. bdv. priesaga -īgs, -a, natūralu, tapatinama su lie. -ingas, -a).
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 13

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas