Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dėjos
Reikšmė:
įvykiai, atsitikimai, istorijos
Straipsnelis:
Lie. dėjos pl. ‘įvykiai, atsitikimai, istorijos’ < s. le. nuo XV a. dzieje pl. t., gen. pl. dziej ‘įvykiai; darbai; likimas, losy; istorija; dial. reikalai, sprawy’: sl. šiaur. *děja ‘tai, kas daroma ar padaryta, įvykis, faktas’, dar s. r. дѣя[vietoje я turėtų būti raidė ja – nėra simbolio] [Szezn.: su klaustuku, reikšmė neaiški), r. (Dalio žodyne) дéя ‘tai, kas įvyko, padaryta’, дéи pl. ‘istorija, įvykiai’, br. дзея́ teatr. ‘aktas’.
Šaltinis:
SłPr III, 126
Antraštė:
dejos
Reikšmė:
darbai, žygiai
Straipsnelis:
Lie. slavizmas dejos ‘darbai, žygiai’ < iš br. (pl.) деу, o ne tik iš le. dzieje, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas