Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dėkui
Straipsnelis:
Pr. dīnkaut ‘dėkoti’ yra skolinys iš le. dziękować. Lietuviai taip pat pasiskolino šį žodį, plg. dėkuju, dėkujam; dė̃kui iš br. дзякую, дзякаваць ir pan.; vėliau plg. dėkavoju ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 346–347
Antraštė:
dėkui
Straipsnelis:
Pr. dīnkausegīsnan ‘dėkingumo išreiškimas’ pirmoji dalis turi neveiksmažodinę šaknį, o, kaip spėjo Endzelynas, yra sutrumpėjusi forma 1=3 sg. praes. – *dinkau(ja), plg. lie. dė̃kui arba br. дзя́куй, žr. Endzelīns, FBR 1930, X, 236; Senprūšu valoda, 1943, 160.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 345
Antraštė:
dėkui
Straipsnelis:
žr. ačiū
Šaltinis:
Mańczak 1994, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas