Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dė̃l
Straipsnelis:
Pr. dīlas (gen.) 57₂ ‘darbo’ [ir kt.]; pr. žodį laikyti skoliniu (žr. Brückner AfslPh, XX, 491 [ir kt.]) iš le. dzieło (= s. sl. ДѢЛО) nėra rimto pagrindo. Pr. dīla- < *dēla- kartu su lie. dė̃l la. dẽļ galbūt giminiška su sl. dělo ir kt. žr. Walde Pokorny I, 828.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 198
Antraštė:
dė̃l
Straipsnelis:
[Aiškinant baltų ir slavų leksikos skirtumus aptariamos baltų-slavų-iranėnų kalbų paralelės, kad būtų atkurta substratinė (prabaltiška pagal kilmę) praslavų leksika.] Su lie. dė̃l, taip pat la. dẽl̡, yra giminiškas prasl. děl'a ʻдля, радиʼ. Absoliučiuoju prasl. děl'a ʻдля, радиʼ sinonimu yra radi, kuris yra adekvatus ne tik semantiškai, bet ir sintaksiškai. Prasl. radi priklauso iranietiškajam sluoksniui, o děl'a – baltiškajam.
Šaltinis:
Мартынов 1980 (1981), 21—22
Antraštė:
dėl
Straipsnelis:
Dažniau vartojamuose žodžiuose galimi įvairūs nereguliarūs fonetiniai pakitimai, pvz., […] dėl < dėlei […].
Šaltinis:
Mańczak 1994, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas