Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dėlióti
Straipsnelis:
Lie. dėlióti=dė́loti (LKŽ) darybą plg. su sl. *dělati ‘dėti, daryti, tverti’: slov. délati, dȇlam ‘dirbti, taisyti, daryti’, le. nuo XV a. dzialać, XV–XVI a. dzielać ‘daryto, dirbti’, r. делать ‘t. p.’, br. dial. дзéлаць ‘taisyti, daryti’. Slaviški žodžiai – denominatyvai iš sl. *dělo. Etimologiją ir pirminę reikšmę gerai iliustruoja žodžių junginys *dělo dělati. Pamatinė reikšmė ‘statyti, dėti, pvz., tiltą, grindis, namą; dirbti, taisyti’.
Šaltinis:
SłPr III, 133

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas