Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dėlto (delto)
Straipsnelis:
Negalima pritarti nuomonei, kad jungtuke dėlto, delto ‘tačiau, vis dėlto’ esąs ne kilmininkas, bet dalelytė to. Kad to nėra kilmininkas esą rodytų „variantai su -tai(s) vietoj -to: dėltaĩ […], deltaĩ […] [Valeckienė LKK XVIII, 88]. Tačiau čia išleidžiami iš akių svarbūs dalykai: 1) kad daugelis jungtukų (kartu ir kalbamasis) yra kilę iš prieveiksmių; 2) kad, prieveiksmėjant junginiui dėl to (dėl + gen. to), [45] daugelyje šnektų vyko ir jo struktūrinė adaptacija prie prieveiksmių struktūros, t. y. dėl + todėltaĩ ar dėltaĩs pagal prieveiksmių su -ai ar -ais modelį, plg. añdai […], andái.
Šaltinis:
Rosinas 1982a, 45–46

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas