Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dė́tas
Straipsnelis:
Lie. dėtas (part. praet. pass.), pr. sen-ditans acc. pl. f. ‘susiraukęs, zmarszczony’, av. dāta- ‘nuveiktas, zdziałany (geschaffen)’ – tikslūs atliepiniai šalia sl. *dětъ part. praet. pass. iš *děti: slov. odet part. praet. pass iš odéti ‘apdengti, apgaubti, aprengti, okryć’, le. dial. dziaty part. praet. pass. iš dziać, r. одéтый, одéт part. praet. pass. iš одéть ‘apvilkti, aprengti’, br. адзéтыадзéць ‘t. p.’ – tęsia ide. *dhē-to-.
Šaltinis:
SłPr III, 171–172

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas