Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dū̃blis (dūblỹs)
Reikšmė:
pilvūzas, pilvočius; didžpilvis
Straipsnelis:
[Pateikiu slaviškus žodžius (prasl. *dub- (* > dъb-) < ide. *dheub-) žmogaus, gyvulio viduriams vadinti, kurie turi artimų atitikmenų baltų kalbose (šaknis dub-, dūb-):] Turiu omenyje le. dno ‘gimda, įsčios’, luž. ž. deno ‘pilvas, vėdaras, (gyvulio) skrandis’, beno ‘skrandis, pilvas, (gyvulio) vėdaras’, plg. lie. dū̃blis, dūblỹs, dū́bla, dūblà ‘pilvūzas, pilvočius; didžpilvis (gyvulys)’, dublìniai, dū̃bliai ‘viduriai’, dum̃blas ‘pirmasis karvės skrandis’.
Šaltinis:
Фальк 1958, 272

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas