Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dū̃dyti
Straipsnelis:
Lie. dū̃dyti ‘groti dūda, rageliu’, plg. sl. *duděti piet. ir ryt. ‘t. p.’: s.-kr. dial. dúdet ‘lėtai vaikščioti’, r. дудéњ ‘groti dūda, švilpyne’, bei sl. *duditi ‘t. p.’: r. dial. дуди́њ ‘t. p.’, br. дýдзіць ‘t. p.’. Garsažodinės kilmės veiksmažodžiai, darybos pamatas garsažodis du-du!
Šaltinis:
SłPr V, 75–76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas