Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dū̃kti
Reikšmė:
eiti dujoms, kvėptis, vadėtis, garuoti
Straipsnelis:
pr. *dukī̆s ‘šeškas’ nesunkiai gali būti laikomas galūnės vediniu iš veiksmažodžio pr. *duk- ‘smirdėti’ < ‘leisti kvapą, pūsti’ […], suponuojančio bl. *dū̃k- resp. *du̯ek- (plg. bl. *dus- resp. *du̯es- > lie. dùsti resp. dvẽ-sia ir pan.), iš kurio yra ir lie. dū̃kti ‘eiti dujoms, kvėptis, vadėtis, garuoti’ (LKŽ II² 812 t. t.) resp. dvakiù, dvõkti ‘smirdėti’ (LKŽ II² 994 t.), dvãkas ‘atsikvėpimas (atsipūtimas); dvokas’, la. dvãkas ‘atsikvėpimas (atsipūtimas); dvokas’, la. dvaka ‘dvokas’ ir kt. (žr. Fraenkel, LEW 109).
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147
Antraštė:
dū̃kti
Straipsnelis:
Lie. dūkti, la. dūkt, skr. dhukṣ – ‘paveikti, pagyvinti, įkvėpti gyvybę’ ir t. t., visi iš tos pačios šaknies kaip ir gr. φῡμός ‘pyktis, pasiutimas, dvasia’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1138

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas