Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dū́lia
Reikšmė:
puvėklis bitėms rūkyti
Straipsnelis:
E. Nieminenas str. „Eräistä balttilaisista lainasonoistamme ja nüden vastineista“ pažymi, kad suom. tuulas ‘žeberklas’, kurio baltiška kilmė dar neįrodyta, galįs atspindėti bl. *dūlʼas (< *dūljas, kuris taip santykiaująs su lie. dū́lia ‘puvėklis bitėms rūkyti’, kaip lie. kãrias ‘karas’ su lie. karià ‘t. p.’.
Šaltinis:
Palionis 1961, 249
Antraštė:
dū́lià
Straipsnelis:
žr. dūlėti
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas