Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dū̃mas, -à
Reikšmė:
kuris dūmų spalvos, dūminis
Straipsnelis:
Adj. lie. dū́mas, la. dūms ‘tamsiai rudas’ < ide. *dhūmo-s [Būga RR, III 523; Тop.-Trub., 186]
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas