Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dūmauti
Reikšmė:
galvoti
Straipsnelis:
Lie. dūmauti, dūmóti ‘galvoti’, la. duõmât ‘t. p.’ – skoliniai iš slavų k. (Fraenkel LEW 110), plg. sl. *dumati ‘galvoti, mąstyti; medituoti; kalbėti’ : slov. dial. dumati ‘mąstyti, galvoti’, le. dumać psn. ‘mąstyti; svajoti’, s. r. ДОУМАТИ ‘patarti’, ‘mąstyti, apmąstyti; planuoti’, r. дýмать ‘galvoti, mąstyti’, br. дýмаць ‘t. p.’. Tai –denominatyvai iš *duma.
Šaltinis:
SłPr V, 91–92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas