Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dūmóti
Reikšmė:
galvoti
Straipsnelis:
žr. dūmauti
Šaltinis:
SłPr V, 91–92
Antraštė:
dūmoti
Straipsnelis:
Lie. dūmoti, la. duomāt, kilę iš sl. kalbų, plg. r. duma, kuris kilęs iš germ. k., plg. go. dōmjan ‘teisti’, s. ang. dēman ‘teisti, galvoti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas