Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dūsė́ti
Straipsnelis:
Pr. nādewisin (acc., Becenbergeris KZ XLIV 304 šį pr. žodį taiso į nadewīsin, čia ī < ē) 57₁₇ ‘dūsavimas’ : lie. dvė̃sti ‘hauchen’, dūsė́ti, la. dvaša, dvẽsele, dusêt, s. sl. ДОУХЪ ‘Hauch, Geist’, ДЫХАТИ ‘kvėpuoti’, go. dius ‘laukinis žvėris’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 843 tt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 263
Antraštė:
dūsė́ti
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. dūsė́ti = r. дышáть).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 339

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas