Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dū́sauti
Straipsnelis:
Aiškinant pr. dusi ‘siela’, pripažįstama le. dusza įtaka. Tačiau neatmetama galimybė laikyti dusi tikrai baltišku elementu, siejamu su lie. dùsas, dùsė, dūsià, dūsė́ti, dū́sauti (dvė̃ti, dvasià) ir pan., la. dusa, dus(ê)t, dusinât ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 393–394

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas