Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
džẽkė
Reikšmė:
puskojinė
Straipsnelis:
Plg. Rytų Prūsijos v. žōk ‘trumpa kojinė’ (LKŽ II 1010). Pasitaiko kai kuriose rytų Lietuvos vietose (neaišku, kokiu būdu jis ten atsidūrė). Randamas A. Juškos žodyne (J I 383). Dar [plg. germanizmą žẽkė, žãkė ‘t. p.’].
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas