Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
džiaũgsmas
Reikšmė:
Freude
Straipsnelis:
Lie. džiaũgsmas ‘Freude’ neabejotinai priklauso džiaũgtis žodžių šeimai, padarytas su priesaga *-sma (-ma- paveldėta priesaga (< ide. *-mo-) ir s kamiengalis). Džiaũgsmas siejamas su ide. *dhewgh- / *dhowgh- / *dhugh-, taip atstatytina ide. *dhugh-smo-. Iš būdvardžio *dhugh-smo- atstatomas vrddhi vedinys *dhewgh-smo-, jis funkcionuoja kaip daiktavardis.
Šaltinis:
Bammesberger 1994b, 14–15

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas