Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dãbas
Reikšmė:
‘dėmesys, patrauklumas’
Straipsnelis:
Lie. dãbas, dabà ‘dėmesys, patrauklumas’. Daryba: dab+as, dab+a ← vb. simplex dab-óti(s) ← vb. compos da-bó-ti(s).
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 254
Antraštė:
dãbas
Reikšmė:
uwaga, baczenie
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -oti perintegracijos procesais.] Lie. dãbas ʻuwaga, baczenieʼ daryba yra dab + asdab-óti ʻpatrzeć, zwracać uwagę, baczyć na co, pilnowaćʼ ← da-bó-ti (plg. at-bó-ti ʻdbaćʼ). Lie. dabóti yra skolinys iš brus. дбаць ir dėl kitų vksmž. su priešdėliu da- forma buvo perskaidyta.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 167

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas