Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dagùs
Reikšmė:
dilgus, dagus
Straipsnelis:
žr. dalgis
Šaltinis:
Mažiulis 1978a, 95–96
Antraštė:
dagùs
Reikšmė:
kuris greitai, gerai dega
Straipsnelis:
Lie. dagùs ‘kuris greitai, gerai dega’ (pirminio veiksmažodžio su a nėra, tik plg. dagiója (-iójo, -ióti), kuris padėjo išsilaikyti a laipsnio vokalizmui būdvardyje) sinchroniniu aspektu verbališkai yra izoliuotas, dėl šaknies a laipsnio plg. lie. dãgas ‘degimas, gaisras; pridegimas; sieros rūgštis’, pr. dagis ‘vasara’, lie. dagà ‘saulės karštis’, la. daga ‘Brandstelle, Kienruss’. Lie. dagùs laikomas deverbaliniu ir pirminiu variantu, o lie. degùs yra analoginis darinys pagal veiksmažodį dègti (lie. dagùs pagal LKŽ yra paplitęs plačiau nei degùs).
Šaltinis:
Vanags 1994, 34–35

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas