Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
daigótis
Reikšmė:
pyktis, bartis
Straipsnelis:
Etimologiniame slavų kalbų žodyne s. slovėnų degáti se ‘pyktis, bartis’ pagal šaknį lyginamas (su nuoroda į Г. А. Ильинский) su lie. díegti ‘durti’, díegas ‘ūglis’ ir kt. [ЭССЯ IV, 228]. Šis slovėnų žodis turi ir kitą etimologiją […]. Žinoma, pirmajai etimologijai reikia pripažinti aiškų pranašumą. Visgi bet kokias abejones dėl šito buvo galima iš karto atmesti, palaikant baltų-pietų slavų izoglosą: slovėnų degáti se = lie. daigótis ‘pyktis, bartis’ (semantiškai plg. lie. daigūs žodžiai ‘duriantys žodžiai’).
Šaltinis:
Откупщиков 1988, 12
Antraštė:
daigótis
Reikšmė:
bartis
Straipsnelis:
[Šios pietų sl. ir bl. izoglosos, atspindinčios senuosius kalbos reiškinius, anksčiau nebuvo pastebėtos:] S.-kr. (sen. – XVIII a.) degati se, slov. degáti se ‘pyktis, bartis’ ir lie. daigótis ‘bartis’ (ЭССЯ IV, 228, t. y. nurodyta vien tik lie. díegti ‘durti’, díegas ‘daigas, ūglis’).
Šaltinis:
Откупщиков 1984 (1986)b, 195
Antraštė:
daigótis
Straipsnelis:
[1985 m. įvykusioje baltistų konferencijoje Vilniuje V. Otkupščikovas pateikia naujus bl.-sl. kalbų genetinius atitikmenis:] lie. daigótis : slov. degati se ‘ginčytis’.
Šaltinis:
Eckert, Hinze, Bukevičiūtė 1986, 913

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas