Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dainúoti
Reikšmė:
atlikti dainą
Straipsnelis:
žr. didis
Šaltinis:
Jēgers 1958c, 49–53
Antraštė:
dainúoti
Straipsnelis:
Jotvingių dainid ‘dainuoti’, plg. lie. dain(i)úoti, la. dàinuôt, dainât, dainêt, bet pr. grīmons ‘giedojęs’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 71

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas