Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dairýtis
Reikšmė:
žvalgytis
Straipsnelis:
Pr. dereis ‘žiūrėti’ etimologiškai siejama su lie. dyrė́ti, dairýtis, dairùs (ir tikriausiai dė̃rti, padė̃rti, deriūgà ir pan.), la. daĩrîtiês ‘žvalgytis’, r. драть глаза, bulg. дѝря ‘ieškoti’, ‘persekioti’, mak. дири ‘sekti’, s.-kr. ди̏рити ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 330–331
Antraštė:
dairýtis
Reikšmė:
žvalgytis
Straipsnelis:
žr. dyrėti ‘spoksoti’
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 207

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas