Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dalỹkas
Reikšmė:
Teil, Stück
Straipsnelis:
Su lie. dalỹkas, pr. dellijks ‘daiktas; prekė, dirbinys (artykuł)’, s. i. dalika- ‘medžio gabalas’ Toporovas (ПЯ A–D, 329) gretino r. dial. дóлика ‘ženklas, nurodantis vietą, kur yra žuvies’. Šiuose žodžiuose išskyrė priesagą -īk- ir siejo juos su ide. *del-. Tai mažai tikėtina.
Šaltinis:
SłPr IV, 61
Antraštė:
dalỹkas
Reikšmė:
Teil, Stück
Straipsnelis:
Pr. dellijks (delīks) 29₂₄ ‘daiktas; prekė, dirbinys, Artikel’ [ir kt.] : lie. dalỹkas ‘Teil, Stück’ ir pr. dellicis.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 197
Antraštė:
dalỹkas
Reikšmė:
Teil, Stück
Straipsnelis:
Pr. dellijks ‘straipsnis’, ‘dalykas’ artimiausiai siejasi su lie. dalỹkas. Dėmesio vertas yra r. dial. долика ‘ženklas’ ir pan. Visi jie turi priesagą -īk- (apie ją žr. Gerullis, KZ 1922, L, 48; Endzelīns, Senprūšu valoda, 1943, 49; Baltu valodu skaņas un formas, 1948, 97). Taip pat plg. s. i. dalika- (apie medžio gabalą), arm. atałj ‘rinktinis miškas’ – iš del-gh-.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 328–329
Antraštė:
dalỹkas
Reikšmė:
dalis
Straipsnelis:
Žodis dalỹkas, lie. senuosiuose raštuose vartojamas reikšme ‘dalis’ (‘part’), gali būti deminutyvinės kilmės (priesaga -ykas). Plg. pr. dellijks (‘Artickel’ = ‘dalis’) [III] 39₁₆, acc. sg. [autorius nurodo klaidingai, turi būti acc. pl.] dellīkans (‘Stuͤck’ = ‘dalis’) 65₈.
Šaltinis:
Ambrazas 1993, 49
Antraštė:
dalỹkas
Straipsnelis:
Vietoj Saussure’o dėsnio lietuvių kalboje ir Dybo dėsnio slavų kalbose galima postuluoti atvirkščią kirčio atitraukimo iš cirkumfleksinio ir trumpo skiemens dėsnį. Atitrauktu kirčiu kirčiuoti ilgieji skiemenys gaudavo cirkumfleksą. Dėl šio dėsnio galėjo susiformuoti dabartinė lietuvių kalbos 2 kirčiuotė iš senesnės oksitoninės. […] F. Kortlandtas prūsų kalboje rekonstruoja akcentinę sistemą, kurioje lietuvių kalbos 2 kirčiuotės žodžius atitinka, kaip ir slavų kalbose, oksitoninio kirčiavimo žodžiai. Vietoj Kortlandto postuluojamo kirčio perkėlimo dėsnio, prūsų kalbos žodžius galima traktuoti kaip išsaugojusius senesnį oksitoninį kirčiavimą. Pvz., […] pr. dellīkans : lie. dalỹkas […].
Šaltinis:
Darden 1984, 106–109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas