Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dambis
Reikšmė:
pylimas, užtvanka, kamša
Straipsnelis:
Lie. dambis ‘pylimas, užtvanka, kamša’ < la. dambis (< v. v. ž. dam): dambis, v. kamsza; kamszadambis…; LKŽ iš Miežinio nėra, tik iš Lelio.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas