Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dañgiškas
Reikšmė:
dangiškasis
Straipsnelis:
Pr. dēigiskan (labban acc.) 53₁₉ ‘švelnus (Gerumas [Dievo])’; galbūt reikia ištaisyti į *dēngiskan, plg. dengan ir lie. dañgiškas.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 195
Antraštė:
dangiškas
Straipsnelis:
Senuosiuose lietuvių raštuose kartais sinonimiškai vartojami ir būdvardžiai su priesagomis -iškas, (-a); -inis, (); -inas (-a) ir -ingas (-a) (plačiau žr. S. Ambrazas 2002a; 2003a; 2005). Štai keletas pavyzdžių: 1) tewas | iuſu dungißkas /| (aba dunginis) | peni iuos (1647 m.
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 7
Antraštė:
dañgiškas
Straipsnelis:
[Aptariamas prūsų Enchiridione pasitaikantis rašybos klaidų tipas: gretimų balsių sukeitimas vietomis.] Pr. dēigiskan ʻmildenʼ skaitytina <dēgijskan>, kur <> laikytina kaip sutrumpėjusi en: [de[n]gijskan] = /dángiskan/; ir gretintina su pr. dengniskas: dangon/dengan, kurį atitinka lie. dañgiškas < dangùs. žr. taikus
Šaltinis:
Смочиньский 1997 (1998), 257

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas