Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dangìnis
Reikšmė:
dangiškas
Straipsnelis:
Pr. dengenennis ‘dangiškas’ siejama su lie. dangìnis, r. дужн- žodyje рáдужный ir pan. Taip pat plg. r. dengenneniskans ‘dangiškas’, kuris siejamas su lie. dangìnis ir dañgiškas.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 329–330
Antraštė:
danginis
Straipsnelis:
žr. dangiškas
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 7

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas