Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
danguję́jis
Reikšmė:
dangiškasis
Straipsnelis:
Aptariant įvardžiuotinių būdvardžių (lie. baltàs-is[…]) struktūrą, negalime jų atskirti nuo lie. danguję́jis, pačių̃jis, mūsų̃jis, diẽvojis, paskùjis, dangùjis, paskuõjis, namíeji ‘namiškiai’ (Dauk), praispuolęs ir įvardžio kurìs. [153... 154] Savo archaiškumu ir struktūra nuo senàsis nesiskiria ir įvardžiuotinės formos, kurių pirmasis komponentas yra senasis (u ir o kamieno) vienaskaitos vietininkas + enklitikas jis, pvz.: dangugis(PK) [Kitokią nuomonę dėl dangugis žr. Z. Zinkevičius, Lietuvių kalbos įvardžiuotinių būdvardžių istorijos bruožai, Vilnius, 1957, 12], plg. naujesnę formą danguięiis (ukinikas) DP 33₁₃.
Šaltinis:
Rosinas 1976, 152, 154

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas