Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dangu(je)jis
Reikšmė:
dangiškasis
Straipsnelis:
Lietuvių kalboje ir linksnių formos, žodžiai lokatyvo formoje galimi žymėti -jis, pvz., s. lie. dangu(je)jis ‘qui in coelo, coelestis’ [Fraenkel E., Die baltischen Sprachen, 1950, 83].
Šaltinis:
Schmid 1977, 68

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas