Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dapas
Reikšmė:
potvynis, tvanas
Straipsnelis:
Lie. dapas giminiškas germanų žodžių grupei, kurių pamatinės reikšmės yra ‘šlapias, drėgnas, pelkėtas, liūnas, pelkė, klanas ir t. t.’: s. š. germ. dafla ‘taškytis, pliuškentis’; norv. dial. dave ‘klanas, balutė’, šv. dial. dave, dava ‘t. p.’, s. šv. daevin, daever ‘šlapias, drėgnas’, isl. dapi, norv., šv. dial. dape ‘klanas, balutė’, v. ol. dabben, dabbelen ‘purvinti, teršti’ ir t. t.
Šaltinis:
Karaliūnas 1970a, 245
Antraštė:
dãpas
Reikšmė:
potvynis
Straipsnelis:
Lie. dãpas ‘potvynis’ kildintinas iš ide. *dhapo-s, kuris yra šaknies dhā̆p-, dhā̆bh- vedinys. Šią šaknį turi s. isl. dafla ‘čiurlenti, pliaukšėti’, šv. dial. dabb ‘gleivių gumuliukas’, norv. dial. dave ‘klanas’ (Fraenkel LEW, 82; Pokorny IEW, 233).
Šaltinis:
Duridanov 1969a, 26

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas