Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
daržovės
Straipsnelis:
Daugelyje ide. kalbų daržovėms ir augalui apskritai vartojamas tas pats žodis. Dažniausiai žodžiai, žymintys sąvoką ‘daržovės’, siejami su ‘žalias’, ‘augantis’, kartais su ‘daržas’, ‘maistas’ ir t. t. Lie. daržovės, la. dārzaji < lie. daržas, la. dārzs. Plg. s.-kr. povrce < *po-vrt-je pažodžiui ‘kas auga darže’ : vrt ‘daržas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 370

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas