Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
darmaĩ
Reikšmė:
nemokamai, už dyką
Straipsnelis:
Lie. darmaĩ ‘nemokamai, už dyką’ (LKŽ) pasiskolintas iš slavų kalbų. Sl. *darьmo piet. ‘nemokamai, už dyką’, ‘be reikalo, veltui’: slov. dármo ‘už dyką’, le. darmo ‘t. p.’, r. dial. дармó ‘t. p.’ ir varianto sl. *darьma: r. dial. дармá ‘už dyką’ – dažnai siejama su *dariti, *darъ, su priesaga -ьmo, -ьma (Vondrák, Vergleichende slavische Grammatik, I, Göttingen, ²1924, 554–555, Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves, II, 1956, 2, 692). Negalima atmesti ir minties, kad tai vedinys iš būdvardžio *darьmъ : *darьmo acc. sg., darьma.
Šaltinis:
SłPr II, 348–349

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas