Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
darvà
Straipsnelis:
žr. derva
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 218
Antraštė:
darvà
Reikšmė:
derva, virta derva
Straipsnelis:
[Išskirtinė arm.-sl. izoglosa:] Arm. kiv ‘medžių sakai’, r. живица ‘pušų sakai’, ukr. живиця, č. živice, luž. a., luž. ž. žywica ‘sakai, derva’ < ide. *gᵘ̯iu-. Stebėtina, kad baltų kalbose, kurios artimos sl. kalboms, dervos, sakų pavadinimas siejasi su ide. *dereu(o)- išskirtinai ‘medis, mediena’ : lie. darvà ‘derva, virta derva’, la. darva ‘derva’; analogiškai derva įvardijama ir germ. kalbose: s. šiaur. germ. tjord, s. ang. teoru, tierve, v. v. a. tere ‘derva, sakai’ (Порциг В., Членение иде. языковой области, М., 1964, 217).
Šaltinis:
Сараджева 1979 (1981), 162
Antraštė:
darvà
Reikšmė:
szczapa smolna, łuczywo; pień, z którego wypala się smołę; żywica; smoła, dziegieć
Straipsnelis:
žr. derva
Šaltinis:
Smoczyński 2006, 346
Antraštė:
darvà
Reikšmė:
смолистые щепки, смольё, смола
Straipsnelis:
žr. derva
Šaltinis:
Дегтярев 1989, 44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas