Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dãrymas
Reikšmė:
kemsynė, klampi bala, raistas
Straipsnelis:
[Aiškinamas la. ežero Âzdrĩms pavadinimas]. Antrasis jo dėmuo resp. -drĩms galėjo atsirasti redukavus
Šaltinis:
Balode 1996, 231

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas