Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
daũžti
Reikšmė:
ударить, бить
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami galimi senieji čekų ir baltų leksiniai ryšiai: moravų duznit ‘бить в спину’, slovk. dúzniti ‘ударить’ lietuvių kalboje turi tuos pačius garsinius pradžios atitikmenis (lenkų ir rytų slavų kalbose juos atitinka duskusis priebalsis): lie. daũžti ‘ударить, бить’, daužinė́ti ‘ударять’, dar plg. la. dauzt ‘разбивать, рацкалывать’, daũzêt ‘(неоднократно) стучать’, dūzenêt ‘грохотать’.
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 171

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas